Regulamin

 

Regulamin apteki internetowej "e-calendula.pl" obowiązujący od dnia 25 maja 2018r.

 

1.
Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Aptece Internetowej
„e-calendula.pl” działającej pod adresem 
http://www.e-calendula.pl, która prowadzona jest przez firmę:

Apteka "Calendula" Furtak i S-ka, Sp. Jawna
Wólczańska 37
90-607 Łódź
NIP: 727-00-16-977
Regon: 008230343
KRS: 0000073300

Numer zezwolenia: GIF-P-Z-FAO-FAA/203/A/89/97/99/02 wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego

2.
Podstawą do realizacji zakupów w Aptece Internetowej www.e-calendula.pl jest prawo polskie i unijne, w tym w szczególności:

*Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381)

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu z mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.
Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu przy pomocy odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej. Apteka jest uprawniona do zmiany treści regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowej treści regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

3.
Serwis Apteki Internetowej www.e-calendula.pl gwarantuje Klientom, że wszystkie oferowane produkty lecznicze są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła, mają aktualną datę ważności oraz są odpowiednio przechowywane i przygotowane do wysyłki oraz są zapakowane w bezpieczny sposób.


PRODUKTY
1.
Informacje podane w opisach produktów leczniczych oraz informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie są one zaleceniami lekarskimi ani farmaceutycznymi, nie mogą zastępować one specjalistycznych badań lekarskich ani doradztwa medycznego przez uprawnione osoby. Klient zobowiązany jest zapoznać się z pełnym opisem produktu leczniczego umieszczonym na opakowaniu lub na ulotce lub zasięgnąć porady lekarza bądź farmaceuty.
Opakowania produktów leczniczych mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej. Znaki towarowe i nazwy użyte przy opisie produktów leczniczych mają wyłącznie charakter informacyjny i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji produktu.

2.
Wszystkie podawane ceny są cenami brutto.

 
ZAMÓWIENIA
1.
Zgodnie z art.87 ust.2 pkt 1 ustawy - Prawo Farmaceutyczne, apteka nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych zawartych w art. 72 ust. 5 ustawy - Prawo Farmaceutyczne do innych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie przypominamy, że farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeśli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta.

Apteka Internetowa nie sprzedaje produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów wskazanych w art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i w takim przypadku odmawia realizacji zamówienia.

Apteka Internetowa nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych na rzecz hurtowni farmaceutycznych, aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych.

Apteka Internetowa nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych w okolicznościach i w ilościach wskazujących, iż celem ich nabycia jest zamiar odsprzedaży produktów leczniczych.

Apteka Internetowa nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta, tj. leków zawierających pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę posiadających kategorię dostępności „wydawania bez przepisu lekarza – OTC.” - art. 68.

2.
Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest nadanie mu numeru, który jest automatycznie generowany i odsyłany na adres e-mail podany przy rejestracji. Wypełnienie i wysłanie zamówienia do apteki oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3.
Klient rejestrując się na serwisie e-calendula.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych Klientów jest Apteka "Calendula" Furtak i S-ka, Sp. Jawna, ul. Wólczańska 37, 90-607 Łódź. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie dla realizacji transakcji zakupu produktów leczniczych. Dane osobowe Klientów są udostępniane innym podmiotom wyłącznie dla realizacji transakcji zakupu produktów leczniczych. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2014, poz. 1182).

4.
Do każdego zamówienia wystawiamy standardowo paragon fiskalny lub fakturę VAT na życzenie Klienta (należy zaznaczyć w formularzu zamówienia).

5.
Zamówienia są realizowane w ciągu 3 dni roboczych (plus czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską) od zaksięgowania należnej zapłaty na koncie. (Czas może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności produktu).

6.
Zamówienia nieopłacone i niepotwierdzone są automatycznie anulowane po 7 dniach.

7.
Dostępność produktów leczniczych uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, jak również o terminie realizacji zamówienia lub zwrocie pieniędzy na wskazany rachunek bankowy.

8.
Klient jest na bieżąco informowany generowanymi automatycznie wiadomościami e-mail o statusie zamówienia.

9.
Zamówienie, które zostało złożone, nie może zostać edytowane pod względem jego zawartości, adresu dostawy czy formy płatności. Numer zamówienia jest automatycznie przesyłany do serwisów zewnętrznych, które odpowiadają za jego ubezpieczenie.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży produktów leczniczych następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkt leczniczy wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

Serwis www.e-calendula.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta, który nie wywiązał się z poprzednich transakcji ze sklepem. Ponadto zamówienie może nie zostać zrealizowane w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych, niepełnych lub budzących wątpliwości.

Niezależnie od powyższego zamówienie może zostać nie zrealizowane w przypadku, gdy produkt leczniczy został wycofany ze sprzedaży lub niemożność zrealizowania zamówienia wynika w szczególności z winy producenta, dystrybutora lub hurtownika lub gdy produkt zostanie wycofany ze sprzedaży na terenie Polski.

10.
Odbiór osobisty lub przez upoważnione osoby możliwy jest jedynie po dokonaniu przedpłaty na konto.

11.
Zamówienie z wysyłką za granicę należy uprzednio skonsultować z pracownikiem apteki, gdyż podany cennik dotyczy wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Polski.

12.
Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku do godziny 16:00, zamówienia skierowane do wysyłki po godzinie 16:00 są odbierane przez kuriera dnia następnego. Jeśli paczka zostaję skierowana do wysyłki w piątek po godzinie 15:30 kurier odbierze ją dopiero w poniedziałek.

13.
Klient zobowiązany jest przy składaniu zamówienia do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

14.
Klient może kontaktować się z apteką za pomocą:
- telefonu komórkowego nr: (+48) 509 248 866
- telefonu stacjonarnego nr: (+48) 42 632 64 44
- poczty elektronicznej na adres: apteka@e-calendula.pl
- adresu korespondencyjnego: ul. Wólczańska 37, 90-607 Łódź

Osoby wyznaczone do kontaktów z Klientami:
- mgr farmacji Elżbieta Wiktorska
- mgr farmacji Joanna Trzebińska

- mgr farmacji Anna Kowalczyk

 

PŁATNOŚCI
1.
Płatność za przesyłki krajowe:

  1. Przelew bankowy (przedpłata) na konto apteki:

  Apteka "Calendula"
  ul. Wólczańska 37
  90-607 Łódź
  Numer konta: 27 1750 0009 0000 0000 3251 7307
  W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

  1. Płatności elektroniczne - obsługiwane przez serwis Przelewy 24
  2. Płatność za pobraniem - zapłata gotówką pracownikowi firmy kurierskiej DPD przy odbiorze przesyłki.
  3. Płatność przy odbiorze osobistym - gotówką lub kartą płatniczą bądź kredytową.

Wszystkie formy płatności dostępne są na etapie składania zamówienia.

2.
Płatność za przesyłki zagraniczne:

Przelew bankowy (przedpłata) na konto apteki - po ustaleniu i akceptacji kosztów przesyłki z pracownikiem apteki.

3.
Kwotę należną do zapłaty stanowi suma wartości zamówionych przedmiotów oraz kosztów wysyłki.

4.
Koszty wysyłki pokrywa Klient. Klient może zostać obciążony kosztami transportu zamówienia w przypadku nieskutecznej próby doręczenia z winy Klienta, to jest w szczególności podania błędnego adresu, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odebrania przesyłki.

5.
Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.

6.
Przy płatności tradycyjnym przelewem w jego tytule należy wpisać tylko numer zamówienia.

7.
Możliwość płatności przy odbiorze ("za pobraniem") jest możliwa do 2.000zł, powyżej tej kwoty należy potwierdzić taką możliwość telefonicznie.

8.
Cena produktu leczniczego podana przy jego opisie ma charakter wiążący do dnia zmiany ceny. Klienta każdorazowo wiąże cena obowiązująca w dniu złożenia zamówienia.

 

ZWROTY PRODUKTÓW LECZNICZYCH
1.
Na podstawie §3pkt.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych do takiej sprzedaży nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.poz.827), zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.7 tej ustawy.

Istnieje wyłącznie możliwość zwrotu produktu leczniczego na podstawie art.96ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne, tj. z powodu wady jakościowej produktu leczniczego, jego niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub wnioskować o wymianę produktu.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru w przypadku zasadnego zwrotu obciążają aptekę.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru w przypadku niezasadnego zwrotu obciążają Klienta.

2.
Poleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub gdy taśmy zabezpieczające są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i żądać spisania protokołu w obecności kuriera. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest warunkiem umożliwiającym złożenie reklamacji dotyczącej uszkodzeń przesyłki lub niepełnej jej zawartości.

3.
Zwracany produkt leczniczy należy odesłać na adres apteki. Produkty lecznicze na czas wysyłki, należy opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia podczas transportu.

4.
Zasadność zwrotu rozpatrywana jest do 14 dni od otrzymania przez aptekę zwrotu. O wyniku rozpatrzenia zwrotu Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podanej przy składaniu zamówienia.


POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.
Treść niniejszego regulaminu, jak i treść zamieszczona na stronie internetowej objęte są prawami autorskimi. Apteka nie wyraża zgody na kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, czy też utrwalanie zamieszczonych materiałów bez zgody autora.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci

 

Przelewy24

Informacje o lekach

mgr farm. Elżbieta Wiktorska

mgr farm. Anna Kowalczyk

mgr farm. Joanna Trzebińska

Kontakt w godzinach:

8:00 - 20:00 (pn.-pt.)

Kom: (+48) 509 248 866

e-mail: apteka@calendula.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl