Polityka prywatności

1. Definicje

Administrator – Apteka „Calendula” Furtak i S-ka, Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 37, NIP: 7270016977, REGON: 008230343, KRS: 0000073300 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, który świadczy

Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego e-calendula.pl dostępny pod adresem https://e-calendula.pl/regulamin

Serwis - stronę internetowa, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie http://e-calendula.pl.

Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu e-calendula.pl.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

 

2. Obowiązki informacyjne Administratora

Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Apteka „Calendula” Furtak i S-ka, Spółka Jawna wynikające z art. 13 RODO.

Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy rodo@e-calendula.pl.

 

3. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Administrator reprezentujący e-calendula.pl wyznaczył osobę do kontaktu, w sprawach przetwarzania danych osobowych. Do kontaktu w.w. celów służy adres e-mail: rodo@e-calendula.pl.

 

4. Oświadczenie Administratora

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

5. Cel zbierania danych osobowych

Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość

Dane zbierane w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP.

 

6. Zakres zbierania danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego e-calendula, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. adres IP Urządzenia. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego.

 

7. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

W związku z realizacją zamówień ze sklepu e-calendula.pl, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom: firmom kurierskim, operatorowi płatności.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

 

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane:

-przez cały okres aktywności Użytkownika zarejestrowanego,

-Użytkownika zarejestrowanego i niezarejestrowanego – przez okres wymagany postawieniami ustaw podatkowych i o rachunkowości.

 

9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

 

10. Polityka cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.

 

11. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

-Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

-Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

-Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

12. Cel wykorzystywania plików Cookies

Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie: utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.

Dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu np. do wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

 

13. Warunki przechowywania plików cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej

Możliwość usunięcia plików Cookies przez użytkownika – odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowanie plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje serwisu e-calendula.pl.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci

 

Przelewy24

Informacje o lekach

mgr farm. Elżbieta Wiktorska

mgr farm. Anna Kowalczyk

mgr farm. Joanna Trzebińska

Kontakt w godzinach:

8:00 - 20:00 (pn.-pt.)

Kom: (+48) 509 248 866

e-mail: apteka@calendula.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl